Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Bên cạnh đó, những tin tức, bài viết liên quan tới những sự kiện, hoạt động nổi bật của công ty cũng được đăng tải để khách hàng có được một cái nhìn chân thực về tổ chức và con người EFFECT.

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO - TỜ KHAI THUẾ NĂM 2015

Đưa ra thời gian biểu, lịch nộp các loại báo cáo thuế cho kế toán thuế không lo bị phạt vì nộp chậm.

 

Thời hạn nộp tờ khai - báo cáo thuế theo tháng chậm nhất làngày 20 của tháng sau.

 

Ví dụ tờ khai thuế GTGT của tháng 1/2015 thì kế toán có thể bắt đầu kê khai và nộp thuế từ ngày 1/2/2015 - hạn chậm nhất phải nộp là ngày 20/2/2015.

 

Thời hạn nộp tờ khai - báo cáo thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

 

Ví dụ tờ khai thuế GTGT của quý1/2015 thì kế toán có thể bắt đầu kê khai và nộp thuế từ ngày 1/4/2015 - hạn chậm nhất phải nộp là ngày 30/4/2015.

 

Sau khi khai xong tờ mà có phát sinh số tiền thuế phải nộp thì hạn nộp tiền chính là hạn nộp tờ khai. Nếu không phát sinh số tiền phải nộp của loại thuế đó thì chỉ cần nộp tờ khai là xong.

 

Doanh nghiệp thông thường sẽ phải nộp các loại tờ khai - báo cáo thuế sau: Thuế Môn Bài, Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.


Vậy DN nào thì nộp theo tháng ? DN nào nộp theo quý?

 

1. Tờ khai Thuế GTGT (Xác định theo quy định mới nhất tại TT 151/2014/TT-BTC)

 

  ■ Đối tượng nộp Tờ khai thuế GTGT theo Quý: Dành cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống.

 

  ■ Đối tượng nộp Tờ khai thuế GTGT theo Tháng: Dành cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ.

 

Chú ý: Thuế GTGT là loại thuế không phát sinh mua - bán vẫn phải làm tờ khai.

 

2. Tờ khai Thuế TNCN (Xác định theo TT 156/2013/TT-BTC)

 

 ■ Đối tượng nộp Tờ khai thuế TNCN theo Quý:  Dành cho doanh nghiệp:

 

+ Kê khai thuế GTGT theo quý.


+ Nếu doanh nghiệp thuế GTGT theo tháng mà có số thuế TNCN phải khẩu trừ ở1 trong 2 tờ khai: 02KK/ TNCN và 03KK/ TNCN dưới 50 triệu thì cũng kê khai thuế TNCN theo quý.

 

 ■ Đối tượng nộp Tờ khai thuế TNCN theo tháng:  Dành cho doanh nghiệp thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khẩu trừ ở 1 trong 2 tờ khai: 02KK/ TNCN và 03KK/ TNCN từ 50 triệu trở lên.

 

  - Chú ý: Doanh nghiệp chưa bao giờ phát sinh thuế TNCN phải khấu trừ thì không phải làm tờ khai. Lần phát sinh đầu tiên số thuế TNCN phải nộp là thời điểm xác định xem kê khai theo tháng hay quý.

 

3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

 

Bắt đầu từ quý 4 năm 2014, theo TT 151/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp không phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ phải tạm tính ra số tiền thuế phải nộp, và số tiền thuế TNDN tạm tính đi nộp (nếu có).

 

4 - Đối với Kỳ lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn

 

- Theo tháng: Đối với các doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế (Phải có thông báo của thuế).

 

- Theo quý: dành cho các doanh nghiệp còn lại không thuộc diện rủi ro về thuế

 

Đây là hướng dẫn mới nhất tại TT 119/2014/TT-BTC sửa đổi điều 27 của TT 39 quy định về HĐ

 

5. Thuế Môn bài

 

- Đối với các doanh nghiệp không thay đổi vốn đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh thì không phải nộp tờ khai thuế Môn bài mà chỉ phải nộp tiền thuế MB thôi. Hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 30/1 đầu năm.

 

- Đối với những DN thay đổi Vốn điều lệ trên giấy phép ĐKKD làm thay đổi bậc thuế => Thay đổi số thuế MB phải nộp thì phải nộp tờ khai cho mức thuế MB mới, hạn là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. Nhưng không phải nộp thêm tiền. Tờ khai này là căn cứ để nộp tiền thuế MB cho năm sau.


- DN mới thành lập: thì nộp tỞ khai và tiền thuế MB vào ngày cuối tháng (Nếu đã đi vào HĐ SXKD) - Nếu chưa đi vào HĐ thì Chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày được cấp giấy phép ĐKKD.

 

6. Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, TNCN

 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Rơi vào ngày 30 hoặc 31 tháng 3 của năm sau.

 

 

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO - TỜ KHAI THUẾ NĂM 2015

1

20/01/2015

 

■ Tờ khai Thuế GTGT T12/2014 (nếu có)

■ Tờ khai Thuế TNCN T12/2014 (nếu có)

30/01/2015

■ Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2014

(nếu có)

 

■ Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2014

(nếu có)

■ Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014

(nếu có)

 

■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014

Nộp tiền thuế Môn bài năm 2015

2

20/02/2015

 

■ Tờ khai Thuế GTGT T1/2015

■ Tờ khai Thuế TNCN T1/2015 (nếu có)

3

20/03/2015

 

■ Tờ khai Thuế GTGT T2/2015

■ Tờ khai Thuế TNCN T2/2015 (nếu có)

30/03/2015

 Quyết toán Thuế TNDN năm 2014

Quyết toán thuế TNCN năm 2014

Báo cáo Tài chính năm 2014

 

(Nguồn Internet)

Đánh giá trên Facebook

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn