Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Bên cạnh đó, những tin tức, bài viết liên quan tới những sự kiện, hoạt động nổi bật của công ty cũng được đăng tải để khách hàng có được một cái nhìn chân thực về tổ chức và con người EFFECT.

Quản lý nhân sự

Phần Back Office: Portal và Web quản trị (Phân hệ dành cho Sale Admin)

 

Quản lý nhân sự.

 •  Hồ sơ nhân viên (NA, Field Sale, Sale Rep, PO, Sale Admin).     

 •  Tìm kiếm nhân viên.

 •  Import hồ sơ nhân viên.

 •  Export hồ sơ nhân viên.

 •  Tạo người dùng.

 •  Phân quyền người dùng.

 •  Thống kê nhân sự đi làm, vắng mặt, có phép, đồng phục.

 •  Phân lịch NA (theo hàng tuần, hàng tháng).

 •  Phân lịch Field Sale (theo hàng tuần).

 •  Thống kê số lần thay đổi địa điểm làm việc so với lịch làm việc.

 •  Thống kê thời gian làm việc của nhân viên(Check-in, Check-out, thời gian làm việc).

 

Đánh giá trên Facebook

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn