Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Bên cạnh đó, những tin tức, bài viết liên quan tới những sự kiện, hoạt động nổi bật của công ty cũng được đăng tải để khách hàng có được một cái nhìn chân thực về tổ chức và con người EFFECT.

Báo cáo thống kê, Dash Board

Phần Back Office: Portal và Web quản trị (Phân hệ dành cho Sale Admin)

 Báo cáo thống kê, Dash Board.  

 • - Thống kê doanh số thực đạt của từng nhóm (CT,MT,…)

 • - Thống kê Sale-in theo NCC.

 • - Thống kê Sale-out theo nhóm khách hàng.

 • - Tính thời gian bán hàng theo tồn kho.

 • - Xác nhận số Sale-in, Sale-out.

 • - Tính KPI cho nhân viên NA, Field Sales.

 • - Tính KPI cho nhân viên theo từng ngành.

 • - Lập bảng so sánh, phân tích giá và bảng tính.

Đánh giá trên Facebook

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn