Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

  •  
   Bộ phận tư vấn bán hàng

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuậtModule liên kết với các HT ngoài

Phần Back Office: Portal và Web quản trị (Phân hệ dành cho Sale Admin)

Module liên kết với các HT ngoài.   

 • - Liên kết phần mềm QL nhân sự: HRM.

 • - Liên kết phần mềm QL QH Khách hàng: CRM.

 • - Liên kết phần mềm ERP.

 • - Liên kết với các HT khác.

 
 
Đánh giá trên Facebook

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn