Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Lợi ích cho Doanh nghiệp khi sử dụng E-DMS: Có được từ kế toán EFFECT từ năm 1997, có được E-DMS mobile từ doanh nghiệp lớn nước ngoài năm 2013, có được TDB-service kết nối các ứng dụng chắc chắn linh hoạt.

Thực tế thành công

- Trên 20 000 Người sử dụng Phần mềm EFFECT. Tham khảo những Khách hàng điển hình EFFECT.

- Trên 3000 Người dùng E - DMS.

Một số Khách hàng điển hình E - DMS:

ông tyty Ajinomot 

 

Đánh giá trên Facebook