Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

EFFECT kế toán là giải pháp phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực kế toán quản trị doanh nghiệp. Dòng sản phẩm này bao gồm nhiều phần mềm kế toán khác nhau phù hợp với loại hình, kích cỡ, và mô hình khác nhau của từng doanh nghiệp.
 
EFFECT Standard loại bỏ mọi giới hạn bản ghi (record) của phiên bản EFFECT Small, đồng thời cũng không giới hạn về thời gian sử dụng và số lượng users. Khách hàng có thể Tải về ngay hoàn toàn miễn phí và dễ dàng chuyển (Convert) toàn bộ số liệu của phiên bản EFFECT-Small cài đặt trước đó và sử dụng tiếp.
 
Tổng quan
 

EFFECT Standard là phần mềm đóng gói, đơn giản, dễ sử dụng, đáp ứng TT 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013. Phiên bản dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có khối lượng dữ liệu phát sinh không quá lớn và  áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Khi doanh nghiệp có nhu cầu về chế độ kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC thì doanh nghiệp cần nâng cấp lên dòng sản phẩm cao hơn là EFFECT Standard2. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu quản trị cao hơn so với việc làm kế toán theo chế độ thì doanh nghiệp cũng có thể nâng cấp lên phiên bản EFFECT Standard2 hoặc các dòng sản phẩm Customize khác.

 
Phần mềm cho phép chạy trên nhiều nhất 10 máy trạm trên mạng nội bộ.
 
 Nâng cấp
 

 EFFECT Standard có thể được nâng cấp lên các dòng sản phẩm sau này tương thích 100% về dữ liệu cũng như cách sử dụng phần mềm. Thao tác nâng cấp phần mềm đơn giản và nhanh chóng. Nâng cấp lên phiên bản EFFECT Standard2 chỉ đơn giản bằng cách cài đặt EFFECT Standard2 và nhấn nút Convert dữ liệu là xong. Trường hợp nâng cấp lên các dòng sản phẩm Customize thì sau khi convert dữ liệu, các công việc Customize phần mềm sẽ được thực hiên.

  Tiếp tục cập nhật ...
  
  Chúng tôi định hướng xây dựng EFFECT Standard sao cho là sản phẩm phần mềm kế toán đơn giản nhất trong tất cả các phần mềm kế toán đóng gói trên thị trường, nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng hoàn toàn chế độ kế toán theo quyết định định 48/2006/QĐ-BTC dành cho doanh nghiệp nhỏ. Số lượng màn hình giao diện ít, rõ ràng, mạch lạc, thao tác sử dụng đơn giản là những đặc điểm phù hợp với đối tượng người dùng mới bắt đầu làm quen sử dụng phần mềm kế toán.
 
  Các nghiệp vụ đầu vào
 
  Nghiệp vụ cập nhật số dư đầu kỳ
 
 • Phiếu cập nhật số dư công nợ đầu kỳ
 • Phiếu cập nhật số dư tồn kho đầu kỳ
 • Phiếu cập nhật số dư TSCĐ đầu kỳ
 • Phiếu cập nhật số dư tài khoản đầu kỳ
 
  Nghiệp vụ Tiền mặt
 
 • Phiếu thu tiền mặt
 • Phiếu chi tiền mặt
 
  Nghiệp vụ ngân hàng
 
 • Phiếu thu tiền ngân hàng
 • Phiếu chi tiền ngân hàng
 
  Nghiệp vụ nhập xuất kho
 
 • Phiếu nhập mua hàng
 • Phiếu mua hàng xuất thẳng
 • Phiếu nhập hàng trả lại
 • Phiếu nhập kho thành phẩm
 • Phiếu nhập khác
 • Phiếu xuất sản xuất
 • Phiếu xuất kho hàng hóa, vật tư
 • Phiếu xuất chuyển kho nội bộ
 
  Nghiệp vụ Hóa đơn
 
 • Hóa đơn bán hàng
 • Hóa dơn dịch vụ
 
  Nghiệp vụ Tài sản cố dịnh
 
 • Phiếu ghi tăng TSCĐ - mua mới
 • Phiếu ghi tăng TSCĐ - XDCB hoàn thành
 • Phiếu ghi tăng TSCĐ - tăng khác
 • Phiếu ghi giàm TSCĐ - thanh lý
 • Phiếu ghi giàm TSCĐ - nhượng bán
 • Phiếu ghi giàm TSCĐ - chuyển sang BĐS đầu tư
 • Phiếu ghi giàm TSCĐ - giảm khác
 
  Nghiệp vụ khác
 
 • Phiếu thanh toán tạm ứng
 • Phiếu bù trừ công nợ
 • Phiếu hạch toán tổng hợp
 
  Hệ thống sổ sách, báo cáo
 
   Nhóm báo cáo về tiền và sổ sách
 
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 • Sổ cái - nhật ký chung
 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ nhật ký thu tiền
 • Sổ nhật ký chi tiền
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Sổ nhật ký bán hàng
 • Sổ chi tiết tài khoản
 • Sổ bán hàng chi tiết
 • Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
 • Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh
 
   Nhóm báo cáo công nợ
 
 • Sổ chi tiết công nợ
 • Bảng tổng hợp công nợ
 • Sổ chi tiết tiền vay
 
  Nhóm báo cáo hàng tồn kho
 
 • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 • Bảng tổng hợp vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
 • Thẻ kho
 
   Nhóm báo cáo thuế GTGT
 
 • Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra - 01-1/GTGT-TT156
 • Bảng kê hóa đơn HHDV mua vào - 01-2/GTGT-TT156
 • Sổ theo dõi thuế GTGT
 • Số chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
 • Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
 
  Nhóm báo cáo TSCĐ và CCDC
 
 • Sổ tài sản cố định
 • Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng
 • Thẻ tài sản cố định
 • Sổ chi tiết tài sản cố định
 • Bảng tổng hợp tải sản cố định
 
  Nhóm báo cáo tài chính
 
 • Bảng cân đối tài khoản
 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng kết quả kinh doanh
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
   
  Nhóm báo cáo quản trị
 
 • Quản trị thu tiền
 • Quản trị chi tiền
 • Quản trị doanh số bán hàng
 • Quản trị chi phí theo B.phận và K.mục
 • Quản trị theo các danh mục
  
  Nhóm báo cáo khác
  
 • Sổ chi tiết công nợ
 • Bảng tổng hợp công nợ
 • Báo cáo công nợ phải trả theo hóa đơn
 • Báo cáo công nợ phải thu theo hóa đơn
 • Bảng đối chiếu công nợ theo hóa đơn
 • Sổ chi tiết vật tư hàng hóa
 • Bảng cân đối vật tư hàng hóa
 • Sổ chi tiết TSCĐ
 • Báo cáo tổng hợp TSCĐ
 •  
 • Miễn phí hoàn toàn bản quyền, phí máy trạm thêm ngoài máy đầu tiên: 500.000 đồng/máy.
 
 • Bạn sẽ nâng cấp được từ phiên bản EFFECT Small trước đó lên EFFECT Standard. Phần mềm có thể chạy được tới 10 máy trạm nối mạng nội bộ nhưng bạn sẽ phải thanh toán thêm mức phí là 500.000 đồng cho 01 máy trạm thêm. Bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt máy trạm thêm qua email.
 
  Lưu ý: EFFECT Standard không được cấu hình để sử dụng quá 10 máy trạm trên mạng, vì vậy nhu cầu vượt quá 10 máy trạm thì bạn phải nâng cấp lên phiên bản EFFECT Standard2.
 
 • Vì EFFECT Standard mới được miễn phí. Nên nếu bạn đã sử dụng phiên bản EFFECT Small trước đó thì bạn cần cài đặt phiên bản EFFECT Standard. Sau khi đăng ký (nhấn vào đây để đăng ký) và trả phí máy trạm (nếu có) cho EFFECT, bạn sẽ nhận được thông số và hướng dẫn mở khoá qua email. Sau khi mở khoá, Bạn sử dụng chức năng Convert để convert dữ liệu từ phiên bản EFFECT Small cũ sang phiên bản EFFECT Standard.
 
 Dịch vụ đào tạo tính phí của EFFECT Standard. Nhấn vào đây để tham khảo tiếp.

EFFECT Standard là dòng sản phẩm miễn phí của EFFECT dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Tuy là sản phẩm miễn phí nhưng với chủ trương để phần mềm có thể sử dụng được rộng rãi và có hiệu quả ở các doanh nghiệp nhỏ, chúng tôi có các chính sách hướng dẫn/hỗ trợ các đối tượng sử dụng EFFECT Standard như sau:

 

 • Bạn có thể download tài liệu hướng dẫn sử dụng chung phần mềm từ trang web này.

 

 • Bạn có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại (04) 3772 1635 (máy lẻ 126), hotline: 0166 88 75 906 hoặc qua chat online từ website này và đặt các câu hỏi để được tư vấn về bất cứ vấn đề nào liên quan đến các sản phẩm EFFECT trong đó có EFFECT Standard (như về sản phẩm, tính năng, giá cả, triển khai, chính sách...).

 

 • Bạn có thể sử dụng công cụ chat online bằng cách nhấn các biểu tượng chat trên trang web này (xem Hướng dẫn sử dụng chat online).

 

 • Đặc biệt: Bằng công cụ EFFECT-Interactive Help của EFFECT, bạn có thể tự mình học cách sử dụng phần mềm mà không cần tham gia lớp đào tạo tập trung. Đây là công cụ hướng dẫn trực quan, cho phép bạn thực hành các quy trình sử dụng theo từng bước hướng dẫn, sẽ không có sự nhàm chán như khi đọc cuốn sách hướng dẫn sử dụng nhiều trang ít hình ảnh...(xem Giới thiệu EFFECT-Interactive Help)

 

 • Tất cả các sự hỗ trợ trên đây đều được chúng tôi cung cấp miễn phí hoàn toàn.

 

 • Trường hợp đặc biệt khi doanh nghiệp muốn có sự hướng dẫn trực tiếp của nhân viên EFFECT tại doanh nghiệp thì có thể yêu cầu dịch vụ khoá đào tạo (khoảng 3 buổi x 3 giờ). Khi đó chúng tôi sẽ cử nhân viên kỹ thuật đến trực tiếp công ty bạn để khắc phục vấn đề với chi phí 500.000 đồng/buổi + chi phí ăn ở đi lại (nếu có).

 

 • Cuối cùng nếu doanh nghiệp bạn có nhu cầu ký hợp đồng bảo trì phần mềm trọn gói theo năm thì mức phí bảo trì theo năm là 900.000 đồng/năm.
Bạn cần download phiên bản EFFECT Standard, cài đặt sau đó yêu cầu EFFECT cấp mã số mở khoá phần mềm từ xa.