Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Trong nền kinh tế hiện đại, sự phong phú về quy mô và lĩnh vực hoạt động của các DN tạo ra nhu cầu cực kỳ đa dạng về phần mềm kế toán và phần mềm quản lý DN. Để đáp ứng nhu cầu quản trị đa dạng đó, TÍNH ĐỘNG đã trở thành nhân tố nổi trội trong cả hệ thống những giải pháp phần mềm của EFFECT.

EFFECT-ERP và Lập trình chạy ngay

  Lập trình chạy ngay không chỉ tạo ra sự thuận tiện khi kiểm thử và sửa đổi, cải tiến chương trình ngay tại khách hàng trong lúc đưa phần mềm vào áp dụng mà nó còn giúp cho các nhân viên EFFECT thực thi "Bản đặc tả chức năng phần mềm" với năng suất cao chưa từng thấy...
 
  Các công việc liên quan đến lập trình khi triển khai dự án EFFECT-ERP 
 
  Trong quá trình triển khai dự án EFFECT-ERP, sau khi bộ phận tư vấn EFFECT cùng với khách hàng thống nhất được "Bản đặc tả chức năng phần mềm" sẽ là các công việc nhằm thực thi bản đặc tả chức năng phần mềm này trong đó khối lượng công việc liên quan đến thiết kế và lập trình chiếm chủ yếu. Giai đoạn đầu, các nhân viên lập trình EFFECT sẽ chỉnh sửa, bổ sung phần mềm có sẵn ngay tại trụ sở EFFECT để tạo ra phần mềm cơ bản theo như bản đặc tả chức năng phần mềm. Giai đoạn tiếp theo là cài đặt và hiệu chỉnh phần mềm ngay tại nơi áp dụng chương trình. Cả hai giai đoạn này, các nhân viên EFFECT đều làm việc trên giao diện ngôn ngữ lập trình chạy ngay. Vì vậy, tác dụng của ngôn ngữ lập trình chạy ngay là vô cùng to lớn khi triển khai dự án EFFECT-ERP.
 
  Ngôn ngữ lập trình chạy ngay có cơ chế để các nhân viên lập trình EFFECT có thể làm việc theo nhóm, phát triển phần mềm cùng lúc nhiều module đồng thời trên mạng và các module này có thể liên kết trực tiếp với nhau. Ta hãy  tưởng tượng, đối với ngôn ngữ lập trình chạy ngay, nếu bạn là người sửa đổi, phát triển phần mềm thì bạn cũng là người có thể thao tác như khách hàng (end user) đang áp dụng chương trình. Hai thao tác này có thể được thực hiện trên cùng một giao diện và xảy ra xen kẽ nhau. Khi bạn vừa sửa đổi mã lệnh lập trình xong thì bạn có thể thao tác ngay lập tức động tác kiểm tra xem việc sửa đổi vừa rồi có chạy đúng hay không đồng thời những sửa đổi này cũng có tác dụng lập tức cho các máy trạm khác đang sử dụng chương trình khi người lập trình chấp nhận những sửa đổi.
 
  Điều bạn khó tin được là: Với ngôn ngữ lập trình chạy ngay, các công việc thiết kế hệ thống, thiết kế giao diện, viết mã lệnh nghiệp vụ và cả kiểm thử chức năng có thể thực hiện cùng lúc trên phần mềm, thậm chí do cùng một người tiến hành và đây chính là yếu tố tăng năng suất lao động đến không ngờ của ngôn ngữ lập trình chạy ngay.
 
  Bạn có thể đặt các câu hỏi: Đâu là thiết kế tổng thể của chương trình? Phân đoạn các bước trong quy trình sản xuất phần mềm như thế nào? Điều gì đảm bảo cho chất lượng của phần mềm viết trên ngôn ngữ lập trình chạy ngay?
 
  Sau đây là lời giải đáp cho các câu hỏi này.
  
  Quy trình thiết kế, xây dựng phần mềm "Khác thường" 
 
  Khi triển khai dự án EFFECT-ERP, toàn bộ các thông tin chi tiết về nhu cầu của khách hàng, các quy trình nghiệp vụ, các mẫu biểu tác nghiệp, các mẫu biểu báo cáo, các thao tác cơ bản của người sử dụng...đều đã được diễn tả trong "Bản đặc tả chức năng phần mềm" được EFFECT và khách hàng cùng thống nhất và đặt bút ký. Đây là tài liệu có tác dụng như một phụ lục hợp đồng, là thành quả lao động khó nhọc của cả hai phía và cũng là đường ray, kim chỉ nam cho suốt quá trình triển khai dự án. Để có được bản đặc tả chức năng phần mềm, EFFECT cần có những chuyên gia rất giỏi về lĩnh vực tư vấn quản trị doanh nghiệp, am hiểu về hệ thống quản lý doanh nghiệp, có trình độ giao tiếp, ghi chép tài liệu, hệ thống hoá thông tin và đặc biệt là am hiểu về các chức năng và khả năng của hệ thống EFFECT-ERP. Bên phía doanh nghiệp trên cơ sở có định hướng và quyết tâm rõ rệt về việc triển khai ERP còn cần phải có những chuyên viên am hiểu tường tận hệ thống quản lý và các nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác chặt chẽ với nhóm triển khai EFFECT.
 
  Đâu là thiết kế tổng thể của chương trình? 
 
  Về mặt thiết kế chức năng phần mềm, đó chính là bản đặc tả chức năng phần mềm. Còn về mặt tin học, đó chính là bản thân chương trình đang chạy ở doanh nghiệp. Bạn hãy tưởng tượng quá trình thiết kế phần mềm cũng chính là công việc ban đầu mà nhân viên EFFECT thực hiện trên ngôn ngữ lập trình chạy ngay.
 
  Trong quá trình thiết kế phần mềm, ngôn ngữ lập trình chạy ngay cho phép ghi chép lại tất cả những thông tin như: Mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu, ý nghĩa của từng bảng dữ liệu, ý nghĩa từng cột dữ liệu của các bảng, mô tả chức năng chính, mô tả các chức năng chi tiết, mô tả mục đích và hoạt động của mỗi form, mô tả mục đích và hoạt động của từng đối tượng trên form, ghi chép mục đích và hoạt động của các hàm chính... tóm lại bạn có thể ghi chép tất cả những thông tin của việc thiết kế một dự án phần mềm vào phần mềm, mỗi loại thông tin được ghi chép vào vị trí tương ứng trên chương trình. Và tất cả những thông tin này sẽ trở thành một loại "dữ liệu đặc biệt" của phiên bản phần mềm cài đặt tại khách hàng. Cách làm này tạo lên một sự đồng bộ nhất quán về mặt tổ chức lưu trữ thông tin về mặt kỹ thuật của dự án phần mềm. Quan điểm của EFFECT là: cái gì sinh ra để phục vụ riêng cho một khách hàng nào đó sẽ thuộc về chính khách hàng này và được lưu trữ trên chính máy chủ của khách hàng. Việc tổ chức lưu trữ này sẽ không làm mất mát bất cứ thông tin về mặt kỹ thuật nào liên quan đến dự án phần mềm vì các thông tin này luôn tồn tại song song với phiên bản phần mềm được cài đặt và sử dụng hàng ngày tại máy chủ khách hàng và điều này sẽ vô cùng thuận lợi cho việc bảo hành bảo trì, nâng cấp, sửa chữa phần mềm sau này, khắc phục hoặc giảm thiểu những rủi ro từ sự thay đổi nhân sự bên phía EFFECT cũng như bên phía khách hàng.
 
  Ngoài ra, hãy so sánh giữa hai cách xem xét hay tìm hiểu bản thiết kế phần mềm: Cách thứ nhất là đọc một tập tài liệu dầy, trên đó có hình vẽ các giao diện, các form và các object trên đó, diễn tả các chức năng, mô tả mục đích của từng đối tượng...còn cách thứ hai là thao tác trên trực tiếp trên phần mềm đang ứng dụng khi có quyền hạn đặc biệt, cũng những thông tin như vậy nhưng bạn có thể đọc tất cả các thông tin này một cách hệ thống và khoa học như đọc các tài liệu điện tử, vì khi bạn đang quan tâm đến một chức năng, đối tượng bất kỳ, bạn có thể xem ngay được tất cả các thông tin liên quan đến chức năng hoặc đối tượng đó. Hơn nữa, nếu được phân quyền, bạn có thể đọc ngay mã lệnh lập trình cho chức năng hoặc đối tượng và nếu có quyền nữa thì bạn còn có thể sửa đổi cả các mã lệnh này!
  
  Thêm nữa, nội dung chi tiết của bản đặc tả chức năng phần mềm cũng được lưu trữ trên chương trình trong phần "Tài liệu ISO" giống như các tài  liệu về hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp.
 
  Tóm lại, ngôn ngữ lập trình chạy ngay tạo ra cơ chế để có thể thiết kế, lập trình phần mềm mà không cần phải ghi chép bất cứ thông tin gì về mặt kỹ thuật trên giấy tờ. Chỉ các nội dung mà hai bên cần phải ký kết để đảm bảo các thủ tục pháp lý (như bản đặc tả chức năng phần mềm, các biên bản làm việc...) mới bắt buộc phải lưu trữ thêm trên giấy tờ.
 
  Phân đoạn các bước trong quy trình sản xuất và chỉnh sửa, bổ sung phần mềm 
 
  Dự án ERP là dự án triển khai phần mềm tại doanh nghiệp và các công việc thuộc về "sản xuất phần mềm" chỉ chiếm tỷ trọng nào đó trong toàn bộ các công việc của dự án. Các công việc về nghiệp vụ, đào tạo, cải tiến quy tình... chiếm trọng số tương đối lớn. Tuy nhiên chỉnh sửa phần mềm theo quy trình hoạt động mới, bổ sung chức năng... lại đóng vai trò sống còn cho sự thành công của dự án.
 
  Đối với EFFECT-ERP, quy trình sửa chữa, cải tiến và sản xuất các module phần mềm diễn ra tương đối đơn giản. Trong giai đoạn đầu của công việc, bản đặc tả chức năng phần mềm đã được thảo luận theo nhóm và phân tích diễn giải cụ thể để các nhân viên lập trình có thể hiểu được các chức năng về mặt tin học. Bước tiếp theo là các nhân viên lập trình theo các chức năng được phân công từ bản đặc tả chức năng phần mềm sẽ trực tiếp thiết kế và lập trình hoặc chỉnh sửa mã lệnh có sẵn trên phần mềm bằng giao diện ngôn ngữ lập trình chạy ngay. Việc kiểm thử (test) sơ cấp sẽ được chính nhân viên lập trình tiến hành. Sau khi các nhân viên lập trình khẳng định phần việc của mình đã hoàn thành thì bộ phận tư vấn triển khai sẽ thực hiện việc kiểm thử chương trình tổng thể trên cơ sở bản đặc tả chức năng phần mềm. Các lỗi nảy sinh sẽ đươc ghi chép cho từng nhân viên lập trình ngay trên phần mềm và các lỗi đều được đánh dấu trạng thái chưa sửa hoặc đã sửa và các nhân viên lập trình căn cứ vào những ghi chép này để tiếp tục chỉnh sửa phần mềm. Việc kiểm thử và sửa chữa phần mềm như thế cứ diễn ra lặp đi lặp lại cho đến khi bộ phận tư vấn triển khai xác nhận không còn lỗi phần mềm nữa và các chức năng đã phù hợp với bản đặc tả chức năng phần mềm thì ban giám đốc sẽ quyết định tiến hành cài đặt tại khách hàng và bắt đầu việc kiểm thử theo dữ liệu của khách hàng.
 
  Trong quá trình kiểm thử tại khách hàng, quy trình làm việc giữa hai bên đảm bảo cho việc trao đổi thông tin về lỗi chương trình và những sự chưa phù hợp một cách thường xuyên. Nhân viên lập trình EFFECT có thể truy cập từ xa hoặc có mặt trực tiếp tại khách hàng tiến hành chỉnh sửa các lỗi hoặc cải tiến những sự chưa phù hợp ngay trên phần mềm. Trong quá trình này, việc trao đổi thông tin giữa hai bên có thể theo cách trực tiếp, qua mail hoặc qua điện thoại (cố định, di động hoặc điện thoại Internet). Quá trình này cứ diễn ra liên tục cho đến khi phần mềm hoàn thiện.
 
  Điều gì sẽ đảm bảo cho chất lượng của phần mềm viết trên ngôn ngữ lập trình chạy ngay? 
 
  Vì quá trình kiểm thử diễn ra nhiều cấp độ mà cấp độ cuối cùng là kiểm tra khả năng ứng dụng phần mềm thực tế tại doanh nghiệp nên nếu chương trình vượt qua được cấp kiểm thử này thì chắc chắn sẽ áp dụng thành công tại doanh nghiệp. Thực tế chứng minh đối với dự án EFFECT-ERP, các khó khăn làm cho dự án kéo dài không nằm trong khâu kỹ thuật mà ở các khâu khác như nhân sự, quản lý dự án, trình độ tin học... Hiện nay, hàng ngàn khách hàng đang áp dụng thành công các phiên bản phần mềm kế toán, quản trị doanh nghiệp của EFFECT được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình chạy ngay cùng những khách hàng đã ứng dụng thành công EFFECT-ERP đã chứng minh kết quả thực tế của ngôn ngữ lập trình chạy ngay.
Đánh giá trên Facebook