Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

EFFECT-ERP là sản phẩm lớn nhất và chiến lược nhất của công ty trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp. Qua nhiều năm không ngừng phát triển và hoàn thiện sản phẩm, EFFECT - ERP cho đến nay đã trở thành một giải pháp quản trị toàn diện, bao phủ nhiều mảng nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp tổng thể.

Nâng cấp, phát triển, mở rộng

Bản đặc tả chức năng phần mềm đã chứa đựng các chức năng đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong các modules được cài đặt tại thời điểm đưa phần mềm vào áp dụng. Tuy nhiên có hai lý do để doanh nghiệp tiến hành nâng cấp mở rộng phần mềm.
 
Thứ nhất là các modules đã cài đặt chưa phải là tất cả yêu cầu của doanh nghiệp
 
Doanh nghiệp đã tiến hành trang bị phần mềm từng phần do các lý do về nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự hoặc do sự chưa chắc chắn về khả năng thành công của dự án. Vì vậy khi dự án đầu tiên đã được triển khai thành công và doanh nghiệp đã có đủ các điều kiện mở rộng thì việc trang bị thêm những modules cần thiết khác có thể được tiến hành. Ví dụ: Doanh nghiệp tiến hành trang bị trước module kế toán, khi đã thành công thì tiếp tục trang bị các modules Quản lý đơn đặt hàng, Quản trị sản xuất và cuối cùng là các modules khác như Quản lý khách hàng, Quản lý nhân sự, Quản lý trang thiết bị...
 
Thứ hai là qua thời gian hoạt động, doanh nghiệp có sự mở rộng về quy mô hoặc ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động nên nảy sinh các nhu cầu quản lý mới và do đó cần phải mở rộng hoặc sửa đổi phần mềm.
 
Công việc mở rộng, nâng cấp phần mềm được bắt đầu bằng sự bàn bạc và trao đổi giữa khách hàng và EFFECT về các yêu cầu mở rộng, nâng cấp tương tự như khi tiến hành dự án trước đây. Sau đó là việc thương thảo, ký kết hợp đồng mới và việc triển khai hợp đồng mới có thể được bắt đầu bằng việc xây dựng bản đặc tả chức năng phần mềm (khi khối lượng công việc lớn) hoặc không cần xây dựng bản đặc tả chức năng phần mềm mà hai bên chỉ bàn bạc, thống nhất về các nội dung chi tiết sẽ triển khai (khi khối lượng công việc nhỏ và đã được ghi chép chi tiết trong hợp đồng kinh tế).
Việc triển khai hợp đồng mở rộng, nâng cấp được tiến hành tương tự như khi triển khai dự án nhưng công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều vì cả hai bên đều đã có được các kinh nghiệm triển khai dự án phần mềm trước đây.
 
Đánh giá trên Facebook

Các tin cũ hơn