Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Bên cạnh đó, những tin tức, bài viết liên quan tới những sự kiện, hoạt động nổi bật của công ty cũng được đăng tải để khách hàng có được một cái nhìn chân thực về tổ chức và con người EFFECT.
CÔNG BỐ VỀ VIỆC PHÁT HÀNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN HKDO PHIÊN BẢN MOBILE WEB
Thông báo lịch nghỉ tết 2023
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM KẾ TOÁN
CÔNG TY CP PHẦN MỀM EFFECT THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÁT HÈ NĂM 2019
[Tuyển dụng - Tháng 4/2018]: EFFECT Tuyển Gấp Nhân Viên Chuyển Giao Phần Mềm, Ưu Tiên Nam
[Tuyển dụng - Tháng 12/2016]: EFFECT tuyển nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng