Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Bên cạnh đó, những tin tức, bài viết liên quan tới những sự kiện, hoạt động nổi bật của công ty cũng được đăng tải để khách hàng có được một cái nhìn chân thực về tổ chức và con người EFFECT.

Phân hệ dành cho Quản lý vùng (City Leader & PO )

Phần Front Office: Mobile App (Dành cho các vị trí trong kênh phân phối)
 

 

Phân hệ dành cho Quản lý vùng (City Leader & PO ):                                                              

 • - Quản trị đăng nhập.

 • - Duyệt đổi địa điểm làm việc cho TeamLeader.

 • - Phân tích các store trên Google Map( lọc theo vùng ).

 • - Tìm kiếm store.

 • - Báo cáo tổng doanh số ( số & biểu đồ ).

 • - Báo cáo số lượng  nhân viên đi làm ( số & biểu đồ ).

 • - Báo cáo số lượng store đã được checkin ( số & biểu đồ ).

 • - Báo cáo số lượng store theo nhóm ( số & biểu đồ ).

 • - Danh sách các store kèm theo trạng thái của Teamleader & NA có đi làm hay chưa?.

 • - Báo cáo tổng khách hàng mới ( số & biểu đồ ).

 • - Báo cáo tổng KH thân thiết ( số & biểu đồ ).

 • - Biểu đồ so sánh thực tế doanh số với kế hoạch trong tháng.

 • - Biểu đồ so sánh thực tế hoanh số với kế hoạch trong năm.

 • - Biểu đồ thời gian đã thực hiện trong tháng.

 • - Báo cáo đánh giá NA của store (số & biểu đồ , lựa chọn theo ngày).

 • - Báo cáo hình ảnh của store (Chọn theo ngày).

 • - Xem báo cáo tồn kho.

 • - Xem báo cáo trưng bày.

 • - Xem báo cáo khảo sát giá.

 • - Xem báo cáo về hoạt động đối thủ cạnh tranh.

 

Đánh giá trên Facebook

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn