Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Các tính năng nổi bật EFFECT - HCSN

GIAO DIỆN NHẬP DỮ LIỆU
 
Giao diện nhập dữ liệu được thiết kế thân thiện, người dùng có thể tự thêm, bớt, sắp xếp các thông tin đầu vào, giúp cho việc ghi chép nghiệp vụ kinh tế tại đơn vị được thuận tiện, dễ dàng và đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng, đặc biệt là hạch toán các bút toán kép nhiều Nợ - nhiều Có, một Nợ - nhiều Có hoặc một Có - nhiều Nợ. Khi hạch toán đến các tài khoản cần chi tiết theo yếu tố nào đó (VD: đối tượng công nợ, nguồn, chương, loại khoản, MLNS…)
 
TÍNH NĂNG QUẢN TRỊ NGƯỢC DỮ LIỆU
 
- Khi xem một số báo cáo tổng hợp, người dùng có thể enter chi tiết tại dòng số liệu tổng hợp để ra ngay báo cáo chi tiết đã cấu thành số liệu đó.
 
 
CÔNG CỤ TÌM KIỀM DỮ LIỆU THÔNG MINH
 
Màn hình tìm kiếm dữ liệu với nhiều yếu tố lọc (khẳng định và phủ định), người dùng có thể tự thay đổi, bớt các yếu tố lọc này để việc tìm kiếm được dễ dàng và thuận tiện nhất.
 
HỆ THỐNG BÁO CÁO
 
 
- Hệ thống báo cáo được sắp xếp khoa học, giúp người dùng dễ dàng tra cứu. Tất cả các báo cáo đều có thể xem ở dạng bảng trước khi in trực tiếp theo đúng form mẫu quy định và có thể kết xuất ra word, excel, PDF để lưu trữ dạng mềm. Đặc biệt tất cả các báo cáo đều có thể được gửi dưới dạng email trực tiếp từ phần mềm EFFECT.net-HCSN.
 
QUẢN TRỊ XUÔI
 
- Từ dữ liệu chi tiết tìm thấy cho phép gộp lên những báo cáo tổng hợp mà không cần vào module xem báo cáo.
 
 
TỰ ĐỘNG HẠCH TOÁN CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
 
Tự động hạch toán các tài khoản ngoài bảng như 008, 009, 005, 007… và người dùng  có thể tự thay đổi điều kiện để phần mềm tự ghi nhận các bút toán này khi khai báo lại trong Danh mục Tài khoản hạch toán đồng thời.
 
IMPORT DỮ LIỆU TỪ FILE EXCEL
 
- Với những chứng từ kế toán có độ dài các dòng hạch toán chi tiết khá lớn, công việc nhập dữ liệu từng dòng thủ công một vào phần mềm diễn ra khá vất vả đối với kế toán viên. Ngoài tính năng Nhân đôi dòng chứng từ hiện tại đã có sẵn trên phần mềm, EFFECT.net-HCSN có thêm tính năng nổi bật Import Excel vào lưới nhập liệu chi tiết. Với file dữ liệu đã có sẵn các nội dung, kế toán viên có thể trực tiếp chọn lọc, sắp xếp và đẩy dữ liệu vào lưới nhập dữ liệu giúp công việc hạch toán được diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều lần.
 
 
KẾT CHUYỂN TỰ ĐỘNG SỐ  DƯ
 
Kết chuyển tự động số dư tài khoản cuối năm và quyết toán được duyệt đầu năm, chi tiết theo nhiều yếu tố như: chương, nguồn, loại khoản, mục – tiểu mục, hình thức cấp phát… và người dùng hoàn toàn có thể thiết lập lại các yếu tố chi tiết này (theo danh sách có sẵn).
 
 
TỰ ĐỘNG ĐÁNH GIÁ LẠI CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ
 
- Tự động đánh giá lại chênh lệch tỷ giá với các tài khoản có gốc ngoại tệ cuối kỳ kế toán.
 
 
TẠO BẢNG LƯƠNG VÀ HẠCH TOÁN LƯƠNG
 
- Tạo bảng lương và hạch toán lương ngay trên phần mềm. Người dùng có thể tự thiết kế bảng lương theo đúng form tính lương được áp dụng tại đơn vị. Khai báo đầy đủ các thông tin về tỷ lệ trích bảo hiểm, và tài khoản hạch toán Nợ/Có cùng các thông tin khác về Nguồn, Chương, Loại khoản, Mục – tiểu mục… cho mỗi hạng mục lương (chỉ khai báo 1 lần khi set up bảng lương). Khi đó phần mềm có thể tự động hạch toán các bút toán lương và các khoản trích theo lương (chi tiết từng khoản theo từng cán bộ hoặc chỉ các bút toán gộp, tùy theo nhu cầu quản lý của người sử dụng)
 
THEO DÕI, QUẢN LÝ THU NHẬP
 
Theo dõi, quản lý thu nhập của từng cán bộ nhân viên tại đơn vị để thuận tiện cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm.
 
 
TỰ ĐỘNG TÍNH VÀ HẠCH TOÁN
 
Tự động tính và hạch toán các bút toán hao mòn tài sản cố định. Danh mục TSCĐ nếu được khai báo đầy đủ các thông tin về TK hao mòn Nợ/Có, tỷ lệ trích hao mòn hằng năm và đã được ghi tăng nguyên giá của TSCĐ đó thì cuối năm phần mềm có thể tự động tính và hạch toán các bút toán hao mòn cho một, một phần hoặc toàn bộ TSCĐ chưa hết hao mòn đến thời điểm đó theo nhiều phương pháp khác nhau.
 
KẾT NỐI TRỰC TIẾP ĐẾN PHẦN MỀM HTKK
 
Kết nối trực tiếp đến phần mềm HTKK của Tổng cục Thuế. Với những đơn vị phát sinh thuế Giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra sẽ xem được các bảng kê mua vào và bán ra. Hai bảng kê này khi ấn xử lý sẽ được đẩy trực tiếp lên phần mềm HTKK mà không cần thao tác trung gian nào khác.
 
 
KHẢ NĂNG BẢO MẬT CAO
 
Khả năng bảo mật cao. Việc thiết lập phân quyền người dùng giúp cho việc phân chia công việc và kiểm soát dữ liệu được chính xác và chặt chẽ. User có quyền có thể phân quyền cho các user dưới quyền được nhập những loại chứng từ nào, xem những báo cáo nào, được quyền xem và/hoặc sửa dữ liệu của ai, được truy cập tới những tính năng nào khác của chương trình… Tất cả các lượt đăng nhập, đăng xuất và các thao tác của người dùng trên phần mềm đều được lưu vết và ghi lại trong nhật ký hệ thống.
 
SAO LƯU DỮ LIỆU ĐỊNH KỲ
 
- Sao lưu dữ liệu định kỳ. Trong quá trình sử dụng việc xuống cấp của hệ thống máy tính thuộc phần cứng là điều không thể tránh khỏi. Do đó việc sao lưu (back up) dữ liệu định kỳ là việc không thể thiếu để khi xảy ra sự cố có thể lấy lại ngay dữ liệu, không làm gián đoạn đến công tác kế toán tại đơn vị. Việc này có thể được thiết lập để tự động sao lưu hằng ngày hoặc cách ngày, hàng tuần…
Đánh giá trên Facebook