Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Với những cống hiến không ngừng nghỉ cho khách hàng, EFFECT đã đạt những thành tựu nhất định và khẳng định được tên tuổi của mình trong lĩnh vực cung ứng giải pháp, dịch vụ phần mềm quản trị doanh nghiệp nói riêng và trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung.

Thành tựu

Danh hiệu Sao Khuê năm 2011 do Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (VINASA) trao tặng
 
 
Giải thưởng Top 100 doanh nghiệp thương mại dịch vụ tiêu biểu 2010 do Bộ Công Thương trao tặng
 
 
Giải nhất giải pháp CNTT hay nhất - BIT Cup 2009 về Giải Pháp Hoạch Định Nguồn Lực EFFECT-ERP
do tạp chí PC World trao tặng
 
 
  Giải nhất giải pháp CNTT hay nhất - BIT Cup 2008 về Giải Pháp Hoạch Định Nguồn Lực EFFECT-ERP
và Kế Toán Quản Trị Doanh Nghiệp do tạp chí PC World trao tặng
 
 
 Giải nhất giải pháp CNTT hay nhất - BIT Cup 2007 về Giải Pháp Hoạch Định Nguồn Lực EFFECT-ERP
do tạp chí PC World trao tặng
 
 
Chứng nhận Doanh Nghiệp Việt Nam Uy Tín - Chất Lượng 2006 về lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin
do Bộ Thương Mại trao tặng
 
 
 Giải nhất giải pháp CNTT hay nhất - BIT Cup 2005 về Giải Pháp Hoạch Định Nguồn Lực EFFECT-ERP
do tạp chí PC World trao tặng
 
  
Huy chương vàng ICT VN 2005 về sản phẩm Kế Toán Quản Trị Doanh Nghiệp
do Hội Tin Học TP.HCM trao tặng
 
 
Huy chương vàng sản phẩm phần mềm Việt Nam 2004 về phần mềm Kế Toán EFFECT
Do Hội Tin Học TP.HCM trao tặng
 
 
Huy chương vàng 2000, 2002 về sản phẩm Phần Mềm Doanh Số Cao
Do Hội Tin Học TP.HCM trao tặng
 
 
Đánh giá trên Facebook