Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Cho tới nay EFFECT đã cung cấp giải pháp quản trị cho hàng nghìn doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang hoạt đông tại Việt nam. Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu đã và đang sử dụng sản phẩm dịch vụ của EFFECT.

Lọc tìm kiếm khách hàng

Sản xuất Lĩnh vực Chi tiết
Xây dựng - xây lắp Lĩnh vực Chi tiết
1 Công ty liên doanh xây lắp điện VinaKinden - HCM Xây lắp điện
2 Công ty TNHH Xây dựng Seogwoo Việt Nam Xây dựng, tư vấn, thiết kế nội thất
3 Công ty TNHH KINDEN Việt Nam Thiết kế- xây dựng
4 Công ty TNHH Jeong Việt Nam - HCM Nhựa
5 Công ty Yurtec Corporation - HCM Điện, thiết kế thi công
6 Công ty cổ phần xây dựng Huyền Minh - HCM Xây dựng
7 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng điện Linh Linh Xây dựng
8 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Thành Đô Xây dựng
9 Công ty xây dựng và lắp đặt kỹ thuật Kinh Đô Xây lắp- xây dựng
10 Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng & xuất nhập khẩu Phục Hưng (HN - HCM) Xây dựng- sản xuất
11 Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holding Xây dựng
12 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Kycons Xây dựng
13 Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng & phát triển năng lượng Phúc Khánh Xây dựng
14 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phục Hưng số 7 Xây dựng
15 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phục Hưng số 3 Xây dựng
16 Công ty Xây dựng - thương mại & dịch vụ kỹ thuật Chí Thắng Xây dựng
17 Công ty xây dựng cầu Lào Cai Xây dựng
18 Công ty cổ phần sản xuất xây dựng và lắp máy điện Xây dựng
19 Xí nghiệp xây dựng số 6 - Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Xây dựng
20 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam Xây dựng
21 Công ty cổ phần Đầu tư & phát triển Hạ Tầng Vinaconex- Alphanam Xây dựng
22 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị - Udic & các xí nghiệp Xây dựng
23 Công ty cổ phần xây dựng và vật liệu xây dựng THK Vật liệu xây dựng: sản phẩm bê tông
24 Công ty cổ phần công trình giao thông Lào Cai xây dựng công trình, đầu tư bất động sản
25 Công ty TNHH một thành viên 508 xây dựng công trình, đầu tư bất động sản
26 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội xây dựng công trình, đầu tư bất động sản
27 Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng 306 xây dựng công trình, đầu tư bất động sản
28 Công ty cổ phần xây lắp cơ khí & lương thực thực phẩm Mecofood - HCM Máy móc thiết bị chế biến lương thực
29 Công ty TNHH Minh Hoàng Máy móc thiết bị
Dịch vụ Lĩnh vực Chi tiết
Thương mại - xuất nhập khẩu Lĩnh vực Chi tiết
Hành chính sự nghiệp Lĩnh vực Chi tiết
E - DMS Lĩnh vực Chi tiết