Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Cho tới nay EFFECT đã cung cấp giải pháp quản trị cho hàng nghìn doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang hoạt đông tại Việt nam. Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu đã và đang sử dụng sản phẩm dịch vụ của EFFECT.

Lọc tìm kiếm khách hàng

Sản xuất Lĩnh vực Chi tiết
Xây dựng - xây lắp Lĩnh vực Chi tiết
Dịch vụ Lĩnh vực Chi tiết
Thương mại - xuất nhập khẩu Lĩnh vực Chi tiết
Hành chính sự nghiệp Lĩnh vực Chi tiết
1 Thời báo kinh tế Việt Nam Quảng cáo & Truyền thông
2 Báo Đầu Tư - Vietnam Investment Review Quảng cáo & Truyền thông
3 Nhà xuất bản Xây dựng Xuất bản
4 Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật Xuất bản
5 Cục đăng kiểm Việt Nam Đăng kiểm
6 Trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm – HCM Giáo dục - Đào tạo
7 Công ty TNHH P.A.C.E - Trung tâm dạy nghề Dân Lập Bây - HCM Giáo dục - Đào tạo
8 Trường đại học công nghiệp TP.HCM – HCM Giáo dục - Đào tạo
9 Viện nghiên cứu thiết kế trường học Viện
10 Viện Công Nghệ Viện
11 Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp Trường
12 Trường cao đẳng công nghiệp Việt Đức Trường
13 Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch Đầu tư Phát triển doanh nghiệp
14 Trường đại học Công nghiệp Hà Nội Giáo dục
15 Trường đại học Giáo dục – Đại học quốc gia Hà Nội Giáo dục
16 Trường đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Giáo dục
17 Trường đại học Hà Nội Giáo dục
E - DMS Lĩnh vực Chi tiết