Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Cho tới nay EFFECT đã cung cấp giải pháp quản trị cho hàng nghìn doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang hoạt đông tại Việt nam. Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu đã và đang sử dụng sản phẩm dịch vụ của EFFECT.

Lọc tìm kiếm khách hàng

Sản xuất Lĩnh vực Chi tiết
Xây dựng - xây lắp Lĩnh vực Chi tiết
Dịch vụ Lĩnh vực Chi tiết
Thương mại - xuất nhập khẩu Lĩnh vực Chi tiết
Hành chính sự nghiệp Lĩnh vực Chi tiết
E - DMS Lĩnh vực Chi tiết
1 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Dược phẩm
2 Công ty TNHH Sapporo Sản xuất Bia
3 Công ty Picenza Việt Nam Vật liệu xây dựng
4 Công ty Brother International Việt Nam Máy móc thiết bị
5 Công ty TNHH KimBerly – Clark Việt Nam
6 Công ty TNHH Perfetti Van Melle Sản xuất và phân phối kẹo
7 Công ty cổ phần Jupiter Foods Việt Nam Thực phẩm
8 Công ty Ajinomoto Hạt nêm, đồ uống..
9 Công ty FrieslandCampina Việt Nam (FCV) Sữa hộp, sữa tươi
10 Công Ty Suntory Pepsico Đồ uống