Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn, EFFECT có chính sách dành tặng các gói sản phẩm tới các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm. EFFECT kỳ vọng rằng những hỗ trợ này sẽ giúp nâng cao hiệu quả vận hành của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, và góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển đi lên của kinh tế nước nhà nói chung.