Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Giới thiệu về EFFECT

Với TẦM NHÌN trở thành công ty mang “Technology Driven Business“ tới các cá nhân của tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học và cộng đồng xã hội, thông qua máy tính, tablet, smartphone, Công ty CP Phần mềm EFFECT là doanh nghiệp phần mềm tiên phong, hành động tạo ra dòng sản phẩm mới như Kế toán quản trị, Quản lý giáo dục đào tạo, Điều khiển doanh nghiệp.

 

 

Với SỨ MỆNH Cung cấp giải pháp đồng bộ, chuẩn chất lượng Nhật, từ phần mềm, công nghệ, tư vấn, đến tri thức, phát minh sáng chế, EFFECT mong muốn tạo ra sự thay đổi nền tảng tư duy và hành động của từng cá nhân, thông qua việc sử dụng sản phẩm dịch vụ của EFFECT, hướng con người tới Tử tế, Chăm chỉ và Tư duy đơn giản.

Đánh giá trên Facebook