Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Giải pháp QR code, bar code Chức năng scan mã barcode có thể ứng dụng vào một số nghiệp vụ: - Kiểm tra việc nhập hàng/ xuất hàng/ tồn kho - Tra cứu thông bảo hành, hạn sử dụng, ngày sản xuất (rất hữu dụng) - Tra cứu thông tin sửa chữa, lịch sử sử dụng… (tùy theo cơ sở dữ liệu của khách hàng có không). Tích hợp với kế toán effect thì có thể lấy được dữ liệu của : - Phiếu nhập: mã sản phẩm, tên sản phẩm, ngày nhập, số tháng bảo hành… - Phiếu xuất: mã sản phẩm, tên sản phẩm, ngày xuất, ngày hết hạn bảo hành… Áp dụng tốt cho bộ phận bảo hành sản phẩm.

QR code Mô hình giải pháp

Giải pháp QR code, bar code

 

Đánh giá trên Facebook