Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

EFFECT-TDB-CRM là giải pháp quản trị quan hệ khách hàng, với mục tiêu tự động hóa quy trình kinh doanh, nâng cao doanh số bán hàng, chất lượng chăm sóc khách hàng. Có được kế toán EFFECT kinh nghiệm từ 1997 Có được Vpar CRM cho doanh nghiệp Nhật, từ 2008 Có được TDB - service kết nối các ứng dụng chắc chắn, linh hoạt.

Lợi ích doanh nghiệp

EFFECT - TDB -CRM là giải pháp quản trị quan hệ khách hàng, với mục tiêu tự động hóa quy trình kinh doanh, nâng cao doanh số bán hàng, chất lượng chăm sóc khách hàng.

 

Đánh giá trên Facebook