Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Lợi ích cho Doanh nghiệp khi sử dụng E-DMS: Có được từ kế toán EFFECT từ năm 1997, có được E-DMS mobile từ doanh nghiệp lớn nước ngoài năm 2013, có được TDB-service kết nối các ứng dụng chắc chắn linh hoạt.

Giới thiệu giải pháp kênh phân phối

E-DMS là giải pháp quản lý tổng thể kênh phân phối GT, MT bao gồm các quy trình:

- Trade Marketing.

- Pre- Sale.

- Bán hàng (Sales).

- Kiểm tra, giám sát (Audit).

- Hỗ trợ đắc lực cho việc điều hành tác nghiệp on-field của:

- Các cấp quản lý vùng: Country Leader, City Leader, Team Leader.

- Nhân viên Sales, Pre-Sales, NA, PG.

E-DMS là giải pháp mạnh mẽ, linh hoạt, hiệu quả cao nhờ:   
-  Dựa trên điện toán đám mây (Cloud) mang đến khả năng triển khai nhanh, quy mô lớn và giá thành thấp.
 
- Hỗ trợ đa nền tảng di động: iOS, Android, Window.
 
- Tích hợp các công cụ phân tích, báo cáo mạnh mẽ và khả năng liên kết, tương tác với các hệ thống hiện có (CRM, HRM, ERP..v.).  
 

 

Đánh giá trên Facebook