Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

EFFECT-ERP là sản phẩm lớn nhất và chiến lược nhất của công ty trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp. Qua nhiều năm không ngừng phát triển và hoàn thiện sản phẩm, EFFECT - ERP cho đến nay đã trở thành một giải pháp quản trị toàn diện, bao phủ nhiều mảng nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp tổng thể.

Các khả năng tổng quát của EFFECT-ERP

 
Khả năng Customize
 
Đây là khả năng nổi trội nhất của EFFECT-ERP. Tính động và khả năng Lập trình chạy ngay giúp cho EFFECT-ERP có thể được Customize không giới hạn. Rất nhiều các công việc Customize có thể được thực hiện bởi chính doanh nghiệp. Những công việc Customize thực hiện bởi EFFECT được tiến hành với năng suất cao nhất.
 
 • Có thể thêm bảng dữ liệu mới vào CSDL của phần mềm
 • Có thể thêm các trường dữ liệu mới vào các bảng dữ liệu ngay trên phần mềm
 • Có thể thêm bớt sửa đổi các mẫu phiếu in tác nghiệp ngay trên phần mềm
 • Có thể thêm bớt sửa đổi tất cả các báo cáo ngay trên phần mềm
 • Có thể thay đổi nội dung các quy trình nghiệp vụ
 • Có thể thay đổi cách xử lý số liệu trong các bước của các quy trình nghiệp vụ
 • Có thể thay đổi giao diện tương tác với người sử dụng
 • Có thể bổ sung các chức năng mới hoặc các modules mới
...
 
Kết hợp với khả năng phân tích quy trình quản lý doanh nghiệp của đội ngũ EFFECT, khả năng Customize của phần mềm giúp cho dự án triển khai ERP thành công. Đây là hai khả năng mấu chốt và quan trọng nhất của nhà triển khai dự án phần mềm ERP.
 
Khả năng lưu trữ và quản lý các dạng dữ liệu khác nhau
 
 • Một bảng dữ liệu bất kỳ (như danh mục khách hàng tiềm năng, bảng dữ liệu giao dịch khách hàng phát sinh, bảng dữ liệu các lệnh sản xuất...) đều có thể được bổ xung các trường memo dùng để Nhúng hoặc Link các dạng dữ liệu khác nhau như văn bản (TXT), tài liệu (DOC), Excel Sheet (XLS), hình ảnh (BMP, JPG...), âm thanh (WAV, MP3...), video (MPEG, DAT...) và dạng dữ liệu bất kỳ nào khác. Ví dụ: Có thể nhúng tài liệu về khách hàng trở thành thông tin của khách hàng. Nhúng tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng máy móc thiết bị trở thành thông tin của thiết bị... Khi nhúng, dữ liệu được lưu trữ trực tiếp vào CSDL trên Server và khi link, dữ liệu được lưu trữ trên đĩa cứng dưới dạng tệp và chương trình truy cập tự động thông qua đường dẫn tệp.
 • Có thể chỉnh sửa các dữ liệu nhúng hoặc link bằng các phần mềm soản thảo tương ứng như Winword, Excel, PowerPoint... Các phần mềm này được gọi tự động từ giao diện của EFFECT-ERP.
 
Khả năng liên kết dữ liệu hoặc tác nghiệp giữa các modules
 
 • Một bảng dữ liệu hoặc báo cáo bất kỳ của một module bất kỳ đều có thể được sử dụng trong các mudules khác của hệ thống. Ví dụ dữ liệu về hợp đồng với khách hàng trong modules Quản lý khách hàng có thể được sử dụng trong module Kế toán trong việc kiểm tra điều khoản thanh toán trên hợp đồng. Báo cáo về tồn kho hàng hoá trong module kế toán có thể được sử dụng trong module Quản lý đơn hàng để kiểm tra hàng tồn kho khi quyết định có chấp nhận đơn hàng của khách hàng hay không...
 • Dữ liệu có thể tự động được chuyển từ module này sang module khác khi người dùng ra lệnh trên giao diện phần mềm. Ví dụ: Dữ liệu về đơn hàng trong module Quản lý đơn hàng có thể được chuyển sang module Quản trị SX bằng việc đánh dấu đơn hàng và nhấn nút. Đây là một ví dụ điển hỉnh của việc tương tác module và tác nghiệp theo quy trình trên EFFECT-ERP.
 
Nhìn thấy “đối tượng” là có thể xem thông tin
 
 • Đối với mỗi đối tượng thông tin trong các danh mục (như Khách hàng tiềm năng, Khách hàng, Hàng hoá, Sản phẩm, Lệnh SX...), EFFECT-ERP cho phép Cusomize (định nghĩa) các thao tác riêng biệt, số lượng các thao tác này là không giới hạn. Ví dụ: Thao tác liên quan đến một khách hàng có thể là: Xem các thuộc tính (địa chỉ, người liên hệ, lĩnh vực hoạt động...), Báo cáo công nợ chi tiết (công nợ phải thu), Bảng kê các bút toán phát sinh...
 • Tại bất cứ nơi nào trên hệ thống kể cả khi đang không ở module kế toán, nếu người sử dụng nhìn thấy tên của một khách hàng trên giao diện thì chỉ cần nhấn phím phải chuột vào tên này và có thể thực hiện được tất cả các thao tác liên quan theo phân quyền. Trong danh mục Khách hàng có trường liên kết với mục tương ứng ở danh mục Khách hàng tiềm năng (được tạo ra khi nhân viên kinh doanh thực hiện thao tác chuyển khách hàng tiềm năng sang module kế toán – khi ký kết hợp đồng kinh tế). Danh mục Khách hàng trong kế toán hiện ra sẽ có cột “Khách hàng tiềm năng”, nhân viên kế toán chỉ cần nhấn phím phải vào tên này là có thể thực hiện được các thao tác với khách hàng tiềm năng như: Giao dịch phát sinh, Báo giá, Hợp đồng... Cho dù người dùng đang ở giao diện của module kế toán và phần lập trình các thao tác với khách hàng tiềm năng nằm ở module Quản lý khách hàng nhưng người dùng vẫn có thể thực hiện được những thao tác này như khi đang ở module Quản lý khách hàng.
 
Dữ liệu tác nghiệp cập nhật một lần theo quy trình, khai thác trên toàn hệ thống
 
 • Các nhân viên của doanh nghiệp tác nghiệp trên phần mềm theo quy trình. Các dữ liệu được cập nhật vào hệ thống ngay khi tác nghiệp xảy ra và được khai thác trên toàn hệ thống. Không xảy ra hiện tượng cùng một dữ liệu phải cập nhật nhiều lần ở các phòng ban khác nhau như khi ứng dụng nhiều phần mềm rời rạc.
 
Xử lý “Hậu báo cáo”
 
 • Số liệu trên các báo cáo sau khi được tính toán sẽ hiện ra bảng để người sử dụng xem hoặc in ấn. Đối với EFFECT-ERP, người dùng còn có thể thao tác thêm trên bảng số liệu này như: Lọc số liệu, sắp xếp số liệu trước khi in ấn hoặc xuất dữ liệu sang các dạng khác (Excel, Web...). Hơn thế, những xử lý thêm có thể được lập trình riêng biệt cho từng báo cáo. Ví dụ: Khi muốn giải phóng công nợ của các khách hàng có số dư dưới 10.000 đồng. Bạn chạy báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu, lọc ở cột “Dư nợ” những khách hàng có số dư dưới 10.000 đồng, nhấn phím F1 để thực hiện “Xoá nợ”. Lập trình cụ thể cho chức năng F1 của báo cáo này là: Tạo ra các bút toán giải trừ công nợ (131) sang chi phí bán hàng (641) và thêm vào dữ liệu kế toán. Kết quả sẽ là: Không còn có những khách hàng có số dư nhỏ hơn 10.000 đồng.
 
Export dữ liệu đa dạng
 
 • Toàn bộ hệ thống dữ liệu và số liệu trên các báo cáo đều có thể xuất (export) ra nhiều dạng dữ liệu thông dụng như: Excel, Word, Html, SQL table...
 
Customize Toolbar
 
 • Phần mềm cho phép lập trình thêm các chức năng dưới dạng các nút nhấn trên toolbar tương ứng với đối tượng thông tin hiện ra trên màn hình. Ví dụ: Khi hiện ra danh mục Khách hàng tiềm năng, có thể Customize thêm nút nhấn có tên và phím tắt là “Ctrl+F1” phía dưới caption của bảng và đằng sau các nút nhấn có sẵn như “F12”, “F4”, “F5”... Nội dung thao tác “Ctrl+F1” có thể là: Thống kê số lượng giao dịch phát sinh cho từng khách hàng tiềm năng trong bảng và hiện ra kết quả.
 • Khi nhập dữ liệu tác nghiệp (như Hoá đơn, Nhập hàng, Chi tiền...), mỗi tác nghiệp cũng có thể được Customize thêm các chức năng riêng trên toolbar tức là cứ khi thực hiện tác nghiệp này thì chức năng tương ứng sẽ hiện ra trên toolbar để người dùng thao tác. Ví dụ: Các chức năng thêm hiện ra trên toolbar khi thực hiện Hoá đơn bán hàng có thể là: Hiện báo cáo công nợ khách hàng, Kiểm tra tín dụng khách hàng, Hiện các giao dịch chi tiết của khách hàng...
 • Khả năng Customize Toolbar của EFFECT-ERP giúp cho việc lập trình các tiện ích riêng cho từng giao diện người dùng cụ thể đối với từng doanh nghiệp ứng dụng phần mềm được thực hiện một cách dễ dàng.
 
Webbase - Nhập liệu, Tìm kiếm dữ liệu và Xem/in báo cáo
 
 • EFFECT-ERP cho phép nhập liệu, tìm kiếm dữ liệu và xem in báo cáo trong module Kế toán mở rộng trên môi trường Web, có nghĩa là bạn có thể sử dụng phần mềm ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
 • Những Customize (nghiệp vụ đầu vào, báo cáo) trên giao diện trực tiếp của EFFECT-ERP sẽ tự động có tác dụng trên giao diện web.
 
Truy cập từ xa (Remote Access) – Không còn xa lạ
 
 • Công nghệ ADSL cung cấp khả năng tạo lập mạng riêng ảo (VPN). Doanh nghiệp chỉ cần trang bị IP tĩnh và thiết lập VPN là có thể truy cập EFFECT-ERP từ bất cứ nơi nào trên thế giới giống như ngồi trên máy trạm trong mạng nội bộ của doanh nghiệp.
 • Sử dụng truy cập từ xa đối với các công ty hoạt động phân tán tạo khả năng xây dựng chỉ 1 CSDL tập trung tại công ty, chỉ 1 hệ thống EFFECT-ERP tại công ty và sử dụng phần mềm một cách phân tán. Việc Customize các tác nghiệp riêng biệt cho các điểm ở xa sẽ được thực hiện trực tiếp trên hệ thống phần mềm tại công ty. Các quy trình tác nghiệp trải ra nhiều điểm phân tán có thể được lập trình trên cùng một phần mềm. Ví dụ: Bán hàng tại công ty nhưng giao hàng tại chi nhánh, thông tin giao hàng được nhập tại công ty nhưng được điểm chi nhánh khai thác và thực hiện công việc giao hàng.
 
Phân quyền người dùng tập trung, đăng nhập trên tất cả các máy trạm
 
 • Toàn bộ chương trình và dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ. Các máy trạm không lưu dữ liệu và chương trình. Cấp phát quyền cho người dùng một lần nhưng người dùng có thể đăng nhập và tác nghiệp trên bất cứ máy trạm nào trong hệ thống và sử dụng các chức năng được phân quyền.
 • Người dùng được cấp quyền sử dụng tập hợp các chức năng trên nhiều modules khác nhau mà không chỉ trên một module.
 • Có thể phân quyền xem/sửa/xoá tới bảng dữ liệu và tới từng cột của bảng dữ liệu bất kỳ.
 • Có thể cấm quyền người dùng thao tác đến từng object trên mọi giao diện người dùng (như: Nút nhấn, Ô nhập liệu...).
 
Đánh giá trên Facebook