Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

EFFECT-ERP là sản phẩm lớn nhất và chiến lược nhất của công ty trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp. Qua nhiều năm không ngừng phát triển và hoàn thiện sản phẩm, EFFECT - ERP cho đến nay đã trở thành một giải pháp quản trị toàn diện, bao phủ nhiều mảng nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp tổng thể.

Áp dụng kế toán trước hay ERP

  Thực trạng ở Việt Nam
 
  Đại đa số các doanh nghiệp vừa và lớn ở Việt Nam hiện nay đã áp dụng phần mềm kế toán nào đó và khai thác có hiệu quả. Tuy nhiên mức độ áp dụng phần mềm kế toán thì rất khác nhau. Có những công ty chỉ dùng phần mềm kế toán cho mục đích quản lý tài chính và hệ thống báo cáo nhà nước. Có những công ty đã sử dụng phần mềm kế toán cho mục đích quản trị. Những phần mềm này bao gồm cả các phần hành quản lý chi tiết như Kho hàng, Mua hàng, Bán hàng...gọi là các phần mềm kế toán “mở rộng”. Tuy nhiên vẫn không phải là phần mềm phục vụ cho quản lý tổng thể doanh nghiệp. Nhiệm vụ này để dành cho các hệ thống ERP (hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp). Thực tế thì phần mềm kế toán mở rộng đã quản lý khoảng 50 đến 60% toàn bộ hệ thống thông tin của doanh nghiệp nhưng giá cả của các phần mềm kế toán vẫn chỉ bằng 10 đến 30% giá cả của các hệ thống ERP vì hai lý do chính:
 
 •   Bài toán quản lý kế toán là bài toán được chuẩn hoá nhiều nhất nên có rất nhiều công ty phần mềm cung cấp phần mềm kế toán ra thị trường (ước chừng khoảng 130 nhà cung cấp tại Việt Nam). Vì thế do yếu tố cạnh tranh nên giá cả được hạ xuống rất thấp.
 •   Các hệ thống ERP chưa phát triển mạnh ở Việt Nam, các modules trong ERP thường xuyên phải lập trình sửa đổi, bổ sung khi áp dụng cho doanh nghiệp nên giá cả của các hệ thống ERP rất cao, gấp nhiều lần so với phần mềm kế toán. Chưa phù hợp so với túi tiền của rất nhiều doanh nghiệp cỡ vừa.
 
  Như vậy với doanh nghiệp thì con đường nào để có thể tin học hoá tổng thể được công tác quản lý? Nâng cấp phần mềm kế toán hiện có sang một phần mềm kế toán tốt hơn có khả năng phục vụ quản trị nhiều hơn hay tìm kiếm và triển khai ngay hệ thống ERP?
 
  Doanh nghiệp có thể lựa chọn cả hai con đường
 
  Do hoàn cảnh của mỗi doanh nghiệp khác nhau về quy mô, mặt bằng quản lý, khả năng tài chính và đặc biệt là mặt bằng trình độ tin học của đội ngũ nhân viên nên mỗi doanh nghiệp sẽ có một cách đi phù hợp riêng của mình trên con đường tiến tới tin học hoá tổng thể công tác quản lý.
 
  Những doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn, mặt bằng quản lý thấp hơn, điều kiện kinh phí hạn hẹp hơn và trình độ đội ngũ nhân viên cũng thấp hơn có thể lựa chọn con đường thay đổi phần mềm kế toán đang sử dụng bằng một phần mềm kế toán chuyên nghiệp hơn, có nhiều tính năng quản trị hơn. Đặc biệt phần mềm kế toán mới cần tương thích với hệ thống ERP để làm bước đệm cho việc triển khai hệ thống ERP sau này.
 
  Còn những doanh nghiệp “tiên tiến” hơn về các mặt nêu trên có thể lựa chọn ngay hệ thống ERP nội địa hoặc nước ngoài để triển khai và áp dụng một cách tổng thể.
 
  EFFECT luôn sẵn sàng đáp ứng lựa chọn của doanh nghiệp
 
  Hệ thống EFFECT-ERP có module xương sống là phiên bản phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp. Đây là phần mềm kế toán mở rộng có thể hoạt động độc lập với hệ thống ERP và tương thích hoàn toàn về nghiệp vụ với phiên bản phần mềm kế toán trước là EFFECT 2.0, nhưng phiên bản EFFECT 3.0, EFFECT 4.0 hoặc EFFECT 5.0 sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server của Microsoft nên ổn định hơn, phục vụ quy mô lớn hơn và phiên bản này cũng được bổ sung nhiều tính năng tiện ích hơn. Hai phiên bản này hiện đang được hàng ngàn doanh nghiệp áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài các mẫu sổ sách, báo cáo tài chính theo quy định, các mẫu sổ sách báo cáo quản trị mà các doanh nghiệp hiện đang sử dụng trong phần mềm đều là các mẫu báo cáo “theo yêu cầu” tức là phục vụ mục đích quản trị và do doanh nghiệp đề xuất.
 
  Với hai đặc điểm khác biệt là Tính động và khả năng Lập trình chạy ngay, EFFECT đã chứng tỏ khả năng có thể thích ứng với mọi doanh nghiệp khác nhau về quy mô, ngành nghề, lĩnh vực hoạt động...
 
  Đặc biệt, từ phiên bản EFFECT 3.0 trở lên tương thích hoàn toàn với EFFECT-ERP. Doanh nghiệp có thể trang bị trước phần mềm kế toán EFFECT với chi phí chỉ bằng 10 đến 30% chi phí của hệ thống ERP mà vẫn có được một phần mềm quản lý đến 60% các thông tin quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống thông tin của doanh nghiệp.
 
  Các doanh nghiệp không có điều kiện triển khai ERP bây giờ có thể lựa chọn con đường áp dụng thành công phần mềm kế toán quản trị EFFECT sau một khoảng thời gian. Sau đó, khi đã có đủ khả năng về tài chính và các điều kiện khác thì mới tiến hành nâng cấp lên hệ thống EFFECT-ERP mà không làm xáo trộn hệ thống thông tin và tác nghiệp kế toán đang áp dụng.
 
  Doanh nghiệp đang áp dụng phần mềm kế toán khác và có đủ điều kiện thì cũng có thể lựa chọn áp dụng thẳng EFFECT-ERP. Khi đó việc “Cấu hình tổng thể” EFFECT-ERP sẽ thuận lợi hơn nhưng đổi lại sẽ phải thay đổi hệ thống thông tin kế toán đang áp dụng và quan trọng hơn là phải đầu tư khoản kinh phí cao hơn nhiều so với chỉ chuyển đổi sang phần mềm kế toán EFFECT
Đánh giá trên Facebook