Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

EFFECT-ERP là sản phẩm lớn nhất và chiến lược nhất của công ty trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp. Qua nhiều năm không ngừng phát triển và hoàn thiện sản phẩm, EFFECT - ERP cho đến nay đã trở thành một giải pháp quản trị toàn diện, bao phủ nhiều mảng nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp tổng thể.

Giới thiệu chung về EFFECT-ERP

 
EFFECT-ERP (Enterprise Resource Planning - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) được xây dựng trên xương sống là phiên bản phần mềm kế toán EFFECT 4.0 mở rộng. Cộng với 10 modules còn lại, EFFECT-ERP trở thành một hệ thống thống nhất có tính chất “Tổng thể hữu cơ”, các modules đều được liên kết trên một phần mềm duy nhất, sử dụng một cơ sở dữ liệu duy nhất (SQL Server 2000 hoặc cao hơn). EFFECT-ERP thừa hưởng hoàn  toàn Tính động của EFFECT 4.0, là khả năng có thể thay đổi, thêm bớt các thông tin quản lý và khả năng tạo lập, sửa đổi hệ thống sổ sách, báo cáo ngay trên giao diện phần mềm mà không cần phải lập trình.
 
Các quy trình tác nghiệp có sẵn trên EFFECT-ERP được đúc kết từ hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam và tham khảo các quy trình trong các hệ thống ERP nước ngoài, do đó rất phù hợp để áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Doanh nghiệp có thể tham khảo và ứng dụng các quy trình có sẵn này hoặc có thể xây dựng, tối ưu hoá quy trình sao cho có hiệu quả nhất. Khả năng Customize (biến đổi) của EFFECT-ERP sẽ giúp thực hiện được điều này.
 
EFFECT-ERP được xây dựng trên công cụ nền tảng gọi là Ngôn ngữ lập trình chạy ngay. Ngôn ngữ lập trình chạy ngay là công cụ xuyên suốt tất cả các modules bao gồm trên 400 hàm tiện ích chuyên trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp phục vụ cho việc xây dựng, sửa đổi chương trình. Ngoài ra, ngôn ngữ lập trình chạy ngay cho phép sửa đổi các mã lệnh của chương trình ngay tại hiện trường (nơi áp dụng chương trình - với chế độ đăng nhập đặc biệt và được bảo mật). Điều này đảm bảo sự đáp ứng đầy đủ và  nhanh chóng của phần mềm với các nhu cầu đặc thù của công ty bạn và cả những thay đổi cần thiết nảy sinh trong từng giai đoạn áp dụng chương trình (như: mở rộng quy mô, thay đổi chế độ báo biểu, bổ sung lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...). Hơn nữa, EFFECT-ERP có các giao diện Customize dành cho người dùng như “Tạo lập sổ sách, báo cáo”, “Thiết lập các thông số đầu vào”... giúp cho chính doanh nghiệp có thể chủ động hơn đối với phần mềm trong việc đáp ứng nhiều yêu cầu chi tiết nảy sinh theo thời gian.
 
Ngôn ngữ lập trình chạy ngay là khác biệt lớn nhất của EFFECT-ERP so với tất cả các sản phẩm cùng loại khác trên thị trường, kể cả với các hệ thống ERP ngoại. Toàn bộ mã nguồn được lưu trữ tại máy chủ của doanh nghiệp nên bạn sẽ không phải lo lắng về việc mất các mã nguồn đã xây dựng riêng cho công ty mình kể cả sau nhiều năm nữa...
 
EFFECT-ERP được xây dựng dựa theo Mô hình ERP (mô hình hoạch định tài nguyên doanh nghiệp). Tuy nhiên, phần mềm bao gồm thêm một số modules khác nữa nhằm mục đích phục vụ cho việc phát triển doanh nghiệp. Ngôn ngữ lập trình chạy ngay cho phép sửa đổi, thêm bớt chức năng trong từng module và thêm  những modules mới ngoài các modules ban đầu. Các modules ban đầu của EFFECT-ERP là:
 
 1. Quản lý khách hàng – Customer Management (Sales) [ERP]
 2. Quản lý đơn đặt hàng – Order Management [ERP]
 3. Quản lý nhân sự – Human Resource Management [ERP]
 4. Quản lý trang thiết bị, tài sản – Instrument & Asset Management [ERP]
 5. Quản trị sản xuất – Manufacture Management [ERP]
 6. EFFECT-SQL 4.0 mở rộng– Extended Accounting Management System [ERP], Bao gồm 12 modules con: Mua hàng, Bán hàng, Kho hàng, Công nợ, Tài sản cố định, Giá thành sản phẩm, Kế toán tổng hợp...
 7. Hệ thống cơ sở dữ liệu báo cáo - ReportBaseQuản lý bảo hành – Maintenance Management
 8. Quản lý công văn, giấy tờ – Official Document Management
 9. Quản lý bảo hành
 10. Quản lý cổ đông – Share Holder Management 
 11. Kiểm tra trình độ nhân viên qua thi trắc nghiệm – Employment Examinnation
 
Doanh nghiệp có thể lựa chọn đầu tư EFFECT-ERP theo 2 cách: Đầu tư từng phần và đầu tư tổng thể. Với phương án đầu tư từng phần, bước đầu tiên doanh nghiệp có thể trang bị module xương sống của hệ thống là EFFECT 4.0. Đây là sản phẩm phần mềm kế toán mở rộng mà chúng tôi có thể cung cấp độc lập ra thị trường. EFFECT 4.0 có thể đáp ứng quản lý đến 60% khối lượng thông tin của doanh nghiệp. Khi cài đặt EFFECT 4.0, chúng tôi đã cài đặt toàn bộ 11 modules ban đầu của EFFECT-ERP nhưng chỉ cấp quyền sử dụng module kế toán. Vì vậy các module tác nghiệp sau đó có thể bổ sung mà không làm mất đi tính liên kết tổng thể giữa các modules, đảm bảo phần mềm sẽ hoạt động đúng theo các quy trình tác nghiệp của doanh nghiệp. 
 
Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn phương án đầu tư tổng thể (một vài modules để quản lý các quy trình hoạt động chính hoặc tất cả các modules mà doanh nghiệp thấy cần thiết) thì việc triển khai sẽ được thực hiện theo đúng quy trình triển khai EFFECT-ERP của công ty phần mềm EFFECT. Doanh nghiệp sẽ khai thác được phần mềm nhanh hơn và hiệu quả hơn so với việc đầu tư từng phần nhưng cũng cần đầu tư cùng lúc khoản tiền lớn hơn nhiều.
 
Có thể đến thời điểm bạn đọc cuốn tài liệu này, EFFECT-ERP đã có thêm nhiều tính năng mới hoặc cải tiến. Vì vậy bạn nên xem tài liệu này chỉ là các thông tin cơ bản về sản phẩm EFFECT-ERP. Nếu tiếp tục quan tâm đến EFFECT-ERP, bạn hãy đừng ngại yêu cầu chúng tôi buổi trình diễn giới thiệu sản phẩm.
 
Chân thành cảm ơn,
Công ty phần mềm EFFECT.
Đánh giá trên Facebook