Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

EFFECT-TDB-CRM là giải pháp quản trị quan hệ khách hàng, với mục tiêu tự động hóa quy trình kinh doanh, nâng cao doanh số bán hàng, chất lượng chăm sóc khách hàng. Có được kế toán EFFECT kinh nghiệm từ 1997 Có được Vpar CRM cho doanh nghiệp Nhật, từ 2008 Có được TDB - service kết nối các ứng dụng chắc chắn, linh hoạt.

CRM thực tế thành công

Trên 20 000 Người sử dụng Phần mềm EFFECT, Trên 3000 người dùng VPAR - CRM

- Trên 20 000 Người sử dụng Phần mềm EFFECT. Những khách hàng điển hình.

- Trên 3000 người dùng  VPAR - CRM. Những khách hàng điển hình.

 

 

Đánh giá trên Facebook