Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

Trong suốt nhiều năm qua, EFFECT vẫn là điểm đến trao gửi niềm tin của hang nghìn doanh nghiệp trên khắp cả nước - những đơn vị đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm và dịch vụ của EFFECT. Điều đặc biệt gì đã xây dựng và củng cổ niềm tin vững chắc đó qua thời gian? Đó chính là những điểm khác biệt chỉ tìm thấy trong những giải pháp phần mềm của EFFECT.