Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

EFFECT kế toán là giải pháp phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực kế toán quản trị doanh nghiệp. Dòng sản phẩm này bao gồm nhiều phần mềm kế toán khác nhau phù hợp với loại hình, kích cỡ, và mô hình khác nhau của từng doanh nghiệp.

   

EFFECT EFFE là phần mềm kế toán quản trị chuẩn hóa, đóng gói. Đồng thời bên trong nó chứa bộ công cụ tiện ích (EFFECT tool), giúp người kế toán trưởng có thể thay đổi, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.

E- learning, phần mềm đào tạo trực tuyến, kết nối online với phần mềm EFFECT EFFE, nhằm hỗ trợ trực tiếp từng bài giảng, chương, mục nghiệp vụ, tiện ích về nghiệp vụ kế toán, thông qua các bài giảng, video, bài kiểm tra, câu hỏi & trả lời, diễn đàn, quản lý quá trình học tập, thống kê từng vấn đề … cho mỗi người dùng và toàn bộ người dùng.

EFFECT EFFE thích hợp với các mô hình, loại hình doanh nghiệp khác nhau như công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài, các Tổng công ty, các tập đoàn.

EFFECT EFFE được xây dựng và phát triển trên nền tảng công nghệ của Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C#.NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, EFFECT EFFE có thể chạy trên máy đơn lẻ, trên mạng LAN nội bộ hay trên mạng internet.

Hãy sử dụng sản phẩm EFFECT-EFFE.