Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

EFFECT kế toán là giải pháp phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực kế toán quản trị doanh nghiệp. Dòng sản phẩm này bao gồm nhiều phần mềm kế toán khác nhau phù hợp với loại hình, kích cỡ, và mô hình khác nhau của từng doanh nghiệp.

 

Được nâng cấp ngôn ngữ lập trình từ phiên bản EFFECT 4.0. Phiên bản EFFECT 5.0 được hoàn thiện hơn với nhiều tính năng như giao diện 3D, tăng tốc khi chạy trên mạng VPN, tăng tốc độ xử lý báo cáo, tối ưu chức năng phân quyền trên hệ thống chạy VPN