Chat Now :
  • Bộ phận tư vấn bán hàng

   My status

   My status

   My status

   My status

    
   Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

   My status

   My status

   My status

   My status


    

    

EFFECT kế toán là giải pháp phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực kế toán quản trị doanh nghiệp. Dòng sản phẩm này bao gồm nhiều phần mềm kế toán khác nhau phù hợp với loại hình, kích cỡ, và mô hình khác nhau của từng doanh nghiệp.
 
  EFFECT-Training là phiên bản phần mềm kế toán EFFECT dành riêng cho mục đích đào tạo bao gồm 2 phiên bản: EFFECT-Training Standard và EFFECT-Training Advanced. 
 
  EFFECT-Training Standard dành cho mọi đối tượng và hướng đến đào tạo sử dụng phiên bản EFFECT-Small và EFFECT-Standard. Đặc biệt có ích để các sinh viên tự học ban đầu về kế toán máy. Bạn có thể download phiên bản EFFECT-Training Standard từ website này (nhấn vào đây để download), tự cài đặt và tự học sử dụng nhanh chóng. 
 
  Công cụ EFFECT-Interactive Help có mặt trong cả phiên bản làm kế toán (EFFECT Standard) và đào tạo (EFFECT-Training Standard), Tuy nhiên với EFFECT Standard, bạn không thể thực hành làm bài tập vì trong các phiên bản này chứa đựng dữ liệu kế toán thực. Với phiên bản EFFECT-Training Standard, bạn có thể chạy các "Mục Help" kiểu "Thực hành" và phần mềm sẽ đọc lại dữ liệu tương ứng với bài thực hành trước khi chỉ dẫn bạn từng thao tác chi tiết để bạn có thể làm bài thực hành giống như có người chỉ dẫn bên cạnh bạn vậy. Các Mục Help thực hành tạo thành một bài tập tổng thể sẽ tạo ra bộ dữ liệu kế toán đầy đủ và bạn sẽ biết sử dụng phần mềm sau khi hoàn thành thực hành tất cả các mục help này.
 
  EFFECT-Training Advanced là phiên bản dành cho nhà trường/trung tâm đào tạo. EFFECT-Training Advanced hướng tới việc đào tạo sử dụng phiên bản EFFECT Standard2, là phiên bản đóng gói thương mại dành cho doanh nghiệp vừa và lớn. Các tính năng về nghiệp vụ và hệ thống báo cáo được đặt sẵn giống như ở phiên bản EFFECT Standard2, hệ thống kế toán sẽ theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC. So với EFFECT-Training Standard, EFFECT-Training Advanced có mẫu bài tập phong phú hơn và chứa đựng nhiều Mục Help chi tiết hơn do tuân theo chế độ kế toán theo 15/2006/QĐ-BTC dành cho doanh nghiệp vừa và lớn.
 Xin vui lòng xem mục tương ứng ở các sản phẩm EFFECT-Small.
Download phiên bản EFFECT-Training Standard, release 2.02